paslanmaz mutfak

Paslanmaz Mutfak

Paslanmaz mutfak dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü olması gerekmektedir. Hijyenik açıdan standartlara uygun bir şekilde üreten firmalar tarafından temin edilmesi, satış yapılırken kişilerin sağlıklarını tehdit oluşturacak durumlardan kaçınılmak firma tarafından alınan en büyük sorumluluktur. Esnaflar hijyenik açıdan insan sağlığını tehdit etmeyen çelik ürünleri tercih etmeleri gerekmektedir. Firmamız hemen her sektörden müşterisinin çeşitli standart ve kalitelerde paslanmaz mutfak ihtiyacını karşılamaktadır. Mutfak endüstrisinden makine parçalarına kadar pek çok sektörün ihtiyacını karşılayan başarılarla dolu bir firma olmaktan mutluluk duymaktayız. Paslanmaz mutfak kalitesine ve özelliklerine göre fiyatlandırması da değişkenlik göstermektedir. Teknoloji ve tasarımı ürünlerle birleştirerek, her geçen gün üretilen yeni ürünler ile sektöre imzamızı attık. Her gün yeni çıkan paslanmaz mutfak her geçen gün teknoloji sayesinde kişiler ve firmalar için pratik çözümler üretmektedir. Çelik ürünler birçok sektöre hizmet ve ayrıca firmaların ve küçük veya büyük esnafların ihtiyacını karşılayabilen ve uzun süre kullanıma uygun olarak kaliteli paslanmaz ürünleri bir tür ekipman çeşidi olarak söylemek mümkün olmaktadır.

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan paslanmaz mutfak ülkemizde de endüstriyel toplumun her alanında kullanılmaktadır. Türkiye’de paslanmaz mutfak yassı mamul üretimi yapılmamakta, bu alandaki ihtiyaçların tamamı yurt dışından karşılanmaktadır. Özellikle son yıllarda ülkemizde paslanmaz mutfak sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Günümüz insanının yaşam standardında son 50 yılda sağlanan olağanüstü gelişme, büyük ölçüde yüksek kaliteli ürünlerin tasarımı ile bunların seri ve ucuz olarak üretimini sağlayan malzeme ve imalat yöntemlerinin ortaya çıkması sayesinde olmuştur.

Tasarımcı ve imalatçılar her bir malzemenin özelliklerini, üstünlüklerini ve sınırlarını tanıyarak amaçladıklar tasarıma en ucuz ve en doğru olarak ulaşmak için gerekli bilgileri edinmek zorundadırlar. Demir esaslı malzemeler arasında paslanmaz mutfak ürünleri, son 25 yılın kullanımı hızla yaygınlaşan çok önemli bir malzeme grubudur. Paslanmaz mutfak ürünlerinin mükemmel korozyon dayanımları, düşük ve yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir olmaları, kolay şekillendirilebilmeleri ve estetik görünümleri bu malzemeye geniş bir kullanım alanı açmaktadır. Dünyada her yıl 20 milyon ton civarında paslanmaz mutfak ürünü tüketilmektedir. Bunların büyük çoğunluğu yassı mamul biçimindedir. Bileşimlerde en az %11 krom içeren bir çelik ailesidir. Bu çeliklerin yüksek korozyon dayanımını sağlayan unsur; yüzeye kuvvetle tutunmuş, yoğun, sünek, çok ince ve saydam bir oksit tabakasının bulunmasıdır.

Bütün paslanmaz mutfak ürünlerinin korozyon dayanımı yüksektir. Bu çelikler ayrıca yüksek sıcaklık ve basınçlarda da kullanılabilir. Bunun yanı sıra dayanıklı ve bakımı kolay malzemeler olduklarından, üretilen parçanın tüm kullanım ömrü dikkate alındığında ekonomik malzemelerdir. Paslanmaz ürünler kimyasal bileşim değiştirilerek farklı özelliklerde alaşımlar elde edilir. Paslanmaz ürünlerde içyapıyı belirleyen en önemli alaşım elementleri önem sırasına göre krom nikel molibden ve mangandır. Bunlardan öncelikle krom ve nikel içyapının ferritik veya ostenitik olmasını belirler. Paslanmaz ürünler çok değişik kalite ve özelliklerde temin edilebiliyor olması, bunların kullanımını da sürekli olarak yaygınlaştırmaktadır. Günümüzde artık ziynet eşyasından büyük sanayi tesislerine kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok ürün bugün paslanmaz ürünlerden yapılmaktadır.

Enerji, makine imalat ve ulaşım sektörlerinde kullanımın artması ekonomik yapının kuvvetli olduğunu gösterir. Öte yandan paslanmaz mutfak ile çeşitli üretim prosesleri sırasında yüzeylerin bu tür hasarlara maruz kalma tehlikesi çok yüksek olmakla birlikte günümüzde bu amaçla üretilen folyolar kauçuk veya akrilik esaslı yapıştırıcılara sahiptir. Bu tür yapıştırıcılar folyo paslanmaz çelikten söküldüğünde yüzeyde herhangi bir iz veya kalıntı bırakmamaktadırlar. Folyolar değişik kalınlıkta özelliklerde temin edilebilirler. Derin çekme uygulamaları, kolay sökülebilme, dış mekan uygulamalarında ultraviyole ışınlara dayanım, lazerle kesmeye uygun olma gibi pek çok farklı beklentileri karşılayan değişik folyolar mevcuttur. Bu nedenle imalat işlemleri sonrasında mümkün olan en kısa sürede yüzeyden sökülmeleri gerekmesi ve bileşimlerinde en az yaklaşık %11 krom bulunan çeliklerde, yüzeye kuvvetle tutunmuş, yoğun, gevrek olmayan, çok ince ve görünmeyen bir oksit tabakası bulunur. Dolayısıyla bu paslanmaz mutfak malzemeleri kimyasal reaksiyonlara karşı pasif olduklarından indirgeyici olmayan ortamlarda korozyona karşı direnç kazanırlar ve söz konusu oksit tabakası, oksijen bulunan ortamlarda oluşur ve dış etkilerle bozulduğunda, kendi kendini onarır. Paslanmaz mutfak krom miktarı yükseltilerek veya nikel ve molibden gibi alaşım elementmeri katılarak korozyon dayanımı arttırmaktadır.

Paslanmaz mutfak bu şekilde makine tasarımcıları ve imalatçıları, değişik kullanımlar için en uygun paslanmaz çeliği seçme şansına sahip olurlar. Bu tarz ürünlerde içyapıyı belirleyen en önemli alaşım elementleri önem sırasına göre krom, nikel, molibden ve mangandır. Bunlardan öncelikle krom ve nikel içyapının ferritik veya ostenitik olmasını belirler. Manyetik olmayan bu çelikler hem oda sıcaklığında hem de yüksek sıcaklıklarda yüzey merkezle kübik kafese sahip ostenitik içyapılarını koruduklarından, normalleştirme ve sertleştirme ısıl işlemi yapılamaz. Tavlanmış halde süneklikleri, toklukları ve şekillendirilebilme kabiliyetleri düşük sıcaklıklarda bile mükemmeldir. Mukavemetleri ancak soğuk şekillendirme ile artırılabilir. Çelikler yüksek sıcaklıklarda sahip oldukları yüzey merkezli kübik kafese sahip ostenitin hızlı soğutma sonucu hacim merkezli tetragonal kafese sahip martenzit yapıya dönüşümü ile elde edilir. Temin fiyatı ucuz olduğu için tercih edilen bir malzeme ileri ki kullanımda ciddi boyutta olumsuz sonuçlar doğurmakla birlikte sizi zarara uğratacaktır.

Ürünlerimiz

© 2016 INVEST MUTFAK | TÜM HAKLARI SAKLIDIR